Tin Tức

Xử lý những tập đoàn cổ phần không hiệu quả hoặc chậm

dnnn_mmzr

Chỉ thị của thủ tướng đã nêu được rõ, sắp xếp, và đổi mới các doanh nghiệp với nhà nước, trong năm qua, đặc biệt là ở giai đoạn 2011-2015, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; các doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh những mảng không hiệu quả, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước định hướng điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô cho tương lai…

dnnn_mmzr
Trong những năm qua đổi mới doanh nghiệp nhà nước đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy tiến độ sắp xếp, đổi mới của các doanh nghiệp nhà nước còn rất chậm chạp, Nhà nước vẫn đang giữ cổ phần chi phối trong nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối, đặc biệt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, số lượng vốn nhà nước đã bán ra chỉ chiếm khoảng 8% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ…

Và để đẩy mạnh bài toán sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng đã giao các phần việc cụ thể cho các bộ, ngành, doanh nghiệp của nhà nước.

Cụ thể là Bộ Tài chính đã nghiên cứu mở rộng thêm nhiều phương thức thoái vốn khác như: đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; bổ sung thêm các quy định về xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi bán theo phương thức giao dịch khớp các lệnh trên sàn giao dịch của chứng khoán.

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp của nhà nước cổ phần hóa bắt buộc phải đăng ký các giao dịch,và niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán khi có đủ điều kiện trong thời hạn là 1 năm kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra ngoài thị trường chứng khoán.

“Tăng cường thanh tra kiểm tra,kiểm toán , giám sát, không để cho xảy ra việc thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình mà sắp xếp, và cổ phần hóa, và thoái vốn; thật kiên quyết xử lý nhanh các doanh nghiệp bị thua lỗ,và các dự án đầu tư không được hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế của thị trường; và có cơ chế kiểm soát sao cho phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp…”, chỉ thị lưu ý.

Và bên cạnh đó, chỉ thị đã đặt ra nhiều yêu cầu có cơ chế gắn với việc tuyển dụng, và bổ nhiệm, và bãi miễn, và đãi ngộ lãnh đạo của doanh nghiệp và các người lao động với kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

>> SAU KÌ NGHỈ TẾT DÀI GIÁ VÀNG TĂNG LIÊN TỤC

Thủ tướng cũng yêu cầu là Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2/2017 phải trình Chính phủ Đề án thành lập được các cơ quan chuyên trách làm đại diện cho chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp của nhà nước và vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp…

Đáng lưu ý rằng, tại các chỉ thị này, Thủ tướng cũng đã yêu cầu phải xác định được trách nhiệm cá nhân trong việc phải thực hiện và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp.

Và theo đó, Bộ trưởng của các Bộ quản lý ngành,và Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh và thành phố trực thuộc của Trung ương, và Chủ tịch của Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính với Thủ tướng Chính phủ; phải xử lý nghiêm các lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước, người đại diện cho phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện nhưng không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp…

Chỉ thị cũng đã nêu rất rõ ràng : Trường hợp mà không thực hiện đúng những quy định, và sai các mục đích, gây kém hiệu quả, gây ra thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì bắt buộc phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật.
Vietnamnet

lãi suất cầm đồ cho vay tien ha noi f88 f88 lãi suất f88 lãi suất f88 lãi suất f88 cao Cầm đồ F88 F88 cầm đồ việt nam