Tin Tức

Yến Sào Khánh Hòa lãi lớn

Yến Sào Khánh Hòa lãi lớn

Là một trong những đơn vị lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa – địa phương khai thác chính các dòng sản phẩm này, năm 2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yến sào Khánh Hòa ước đạt hơn 4.450 tỷ đồng tổng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

>> Cam do xe may

>> CẦM ĐỒ F88 CÓ LỪA ĐẢO KHÔNG ?

Tổng doanh thu cung cấp sản phẩm của công ty đã tăng mạnh 24% so với năm 2015 (3.588 tỷ đồng) và gần 70% so với năm 2014 (2.653 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng bình quân những năm gần đây đạt trên 2 con số.

Yến sào Khánh Hòa hiện đang quản lý 32 đảo với 169 hang yến. Các sản phẩm chủ yếu được công ty khai thác và xuất bán thô dưới dạng hộp 3-5g hoặc yến nguyên tổ thành phẩm 20g, gồm các loại yến huyết, yến hồng, yến quang, yến thiên, yến bài, yến địa và yến vụn. Giá bán cao nhất đối với các dòng sản phẩm được công ty khai thác đạt hơn 24 triệu đồng đối với hộp 100g.

Doanh thu của Yến sào Khánh Hòa tăng liên tục trong những năm gần đây nhờ nhu cầu cao từ thị trường đối với những sản phẩm này, dù mức giá đến chục triệu đồng cho 100g.

Với 5.700 lao động, tổng quỹ lương của công ty đạt được hơn 450 tỷ đồng, tương đương mức lương tháng bình quân đạt 8,5 triệu đồng một ngày. Năng suất bình quân của mỗi lao động đạt hơn 150 triệu đồng mỗi năm, cao gấp rưỡi mức lương.

Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập đầu năm 1993. Đến tháng 10/2009, Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển đổi thành mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn
nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa.

Yến sào Khánh Hòa cũng được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến nguồn tài nguyên yến sào tại tỉnh. Yến sào Khánh Hòa cũng từng là đơn vị duy nhất, độc quyền hoạt động trong lĩnh vực này từ năm 1991 đến cuối năm 2014, sau khi việc đăng ký kinh doanh ngành nghề này được cấp cho các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

Tính đến 30/6/2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yến sào Khánh Hòa có tổng tài sản hơn 1.547 tỷ đồng, trong đó gần 500 tỷ đồng là tiền mặt tại quỹ. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 383 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty dự kiến nâng mức vốn điều lệ lên gần 659 tỷ đồng đến cuối năm 2018.

lãi suất cầm đồ cho vay tien ha noi f88 f88 lãi suất f88 lãi suất f88 lãi suất f88 cao Cầm đồ F88 F88 cầm đồ việt nam