Tin Tức

Kết quả kinh doanh năm 2016 Sowatco

Kết quả kinh doanh năm 2016 Sowatco

Ngày 11/4 tới đây Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (Sowatco – mã chứng khoán SWC) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, năm 2016, Sowatco đạt 206,6 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với con số 210 tỷ đồng đạt được năm 2015 và thực hiện được 92% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, nhờ nhận được trên 67 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận vào doanh thu tài chính, làm chỉ tiêu này tăng mạnh so với cùng kỳ, nên lợi nhuận sau thuế thu về 63,19 tỷ đồng, vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà đại hội cổ đông giao phó.

Với kết quả đạt được, trong tờ trình dự kiến gửi tới đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 với đề xuất điều chỉnh tăng cổ tức từ 6% theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016 lên 10%. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt trong quý 2/2017.

Kế hoạch kinh doanh đột biến năm 2017

Hội đồng quản trị cũng trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu và khác đạt 719,52 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2016; lợi nhuận sau thuế 491,59 tỷ đồng, gấp 7 lần so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Đối với kế hoạch cổ tức năm 2017, ban lãnh đạo công ty đề xuất đại hội cổ đông thông qua mức chia cổ tức 50% bằng tiền mặt trong đó sẽ cho cổ đông tạm ứng trước 40% bằng tiền ngay trong quý 2/2017.

Trần Hân

Theo Thời đại/HNX

lãi suất cầm đồ cho vay tien ha noi f88 f88 lãi suất f88 lãi suất f88 lãi suất f88 cao Cầm đồ F88 F88 cầm đồ việt nam