Tin Tức

Nhu cầu ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm

Nhu cầu hiện đang ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm

Ngày 31.3.2017, tại trụ sở của Bộ Tài Chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã cùng với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương trong việc phê chuẩn các sản phẩm,và đăng ký hợp đồng theo mẫu, và điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ trên cả nước. Theo đó, doanh nghiệp bên bảo hiểm nhân thọ sẽ nộp hồ sơ phê chuẩn sản phẩm, đăng ký vào hợp đồng theo mẫu tại Bộ Tài chính. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương sẽ tham vấn, trao đổi chuyên môn trong quá trình thẩm định nhằm rút ngắn thời gian phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

Nhu cầu ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục phát triển đa dạng hóa hơn nữa các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nâng cao thêm chất lượng phục vụ, đặc biệt công tác giải quyết quyền lợi của bảo hiểm.
>> F88 CUNG CẤP DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NHANH NHẤT VIỆT NAM
Đây cũng là đòi hỏi rất chính đáng, đặt ra yêu cầu nâng cao các vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý giám sát toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trên tất cả mọi mặt từ khâu đăng ký, phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nguyên tắc bán bảo hiểm, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã giao kết; tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý nghiệp vụ, tài chính; tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm da dạng của các tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định nền kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Quy chế phối hợp giữa hai bộ này cũng sẽ giúp việc tham gia bảo hiểm của người dân được thuận lợi hơn, việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm minh bạch hơn, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thêm cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quá trình thực hiện việc đăng ký, phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Theo Lâm Anh

Lao động

lãi suất cầm đồ cho vay tien ha noi f88 f88 lãi suất f88 lãi suất f88 lãi suất f88 cao Cầm đồ F88 F88 cầm đồ việt nam