Tin Tức

Tổng sản lượng hiên đang khai thác dầu 5 tháng đầu năm của PVN

Petro Vietnam đang đặt mục tiêu khai thác rất cao

Tổng sản lượng hiên đang khai thác dầu 5 tháng đầu năm vượt 7,7% so với kế hoạch được giao…

Tin từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết là 5 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức 8-16% so với kế hoạch.

Cụ thể, thì tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,25 triệu tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 11 triệu tấn và bằng 46,2% kế hoạch năm.

Sản xuất điện trong tháng 5 đạt 1,94 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,24 tỷ kWh và bằng 46% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 5 hiện đạt 155.600 tấn, vượt 8,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 764.400 tấn, vượt 10,6% kế hoạch 5 tháng và bằng 50,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn tháng  cũng 5 đạt 530.300 tấn, vượt 5,5% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 2,8 triệu tấn, vượt 16,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn sau 5 tháng đạt 204.800 tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 35.600 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm.

Năm 2017, Petro Vietnam đang đặt mục tiêu khai thác 14,2 triệu tấn dầu với tổng doanh thu 437.800 tỷ đồng. Kế hoạch hiện đang được xây dựng trên chỉ tiêu giá dầu 50 USD/thùng.

theo Vneconomy

lãi suất cầm đồ cho vay tien ha noi f88 f88 lãi suất f88 lãi suất f88 lãi suất f88 cao Cầm đồ F88 F88 cầm đồ việt nam